Fotografija je tehnika digitalnog i hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti, na sloju materijala koji je osjetljiv na svijetlost koja na njega pada. Riječi dolaze od grčkog phos=svijetlo, te graphis=pero ili kist, koje zajedno znače otprilike “crtanje pomoću svijetla”.

Fotografija je također i grana umjetnosti, u kojoj fotograf uz pomoć fotoaparata, zaustavlja trenutak realnog života. Fotografija obuhvata samo isječak i trenutak beskrajnog prostora i vremena, zaustavlja sliku života i stvarnosti što su u neprekidnom kretanju i trajno se mijenjaju.Od 360° vidokruga, fotoaparatom se može obuhvatiti samo 60° (dakle 1/6), a od neizmjernog vremena zaustavlja se trenutak od jedne stotinke sekunde (a ponekad i hiljadinke). Umjetnička fotografija ne zaustavlja bilo koji trenutak, nego upravo onaj odlučujući, u kojem neka radnja otkriva svoj dublji smisao i istinu, a ljudsko lice izražava karakter osobe.

Kompozicija ovisi o umjetničkom daru autora, o stajalištu s kojeg promatra okolinu, o autorovom raspoloženju, o stepenu ugla pod kojim on posmatra neki objekat, o koncepciji ili ideji, tj. o tome što nam autor fotografijom želi reći. U našem foto studiju nastaju najzahtjevnije fotografije za web design, brošure, kataloge, i različite kampanje. Najsavremenijom tehnikom, naši fotografi ostvaruju sve vaše želje. Od ideje i koncepta do obrade fotografija, uz pomoć naših dizajnera, Vaše fotografije postaju moderna i inovativna riješenja na najvišem nivou.