Multimedija je zajednički naziv za medije koji kombiniraju više tipova pojedinačnih medija, da bi se stvorila jedna cjelina. U običnom govoru multimedija najčešće znači interaktivni računarski projekat u kome se koristi film, tekst i zvuk, kao što su npr. interaktivne enciklopedije, obrazovni kompakt diskovi, DVD-i, prezentacije, CD-i, reklame, spotovi, itd. CD (DVD) prezentacija je izvrstan elektronski katalog. Ona nudi izvrsne mogućnosti za predstavljanje usluga, a posebno proizvoda.

CD (DVD) prezentacije mogu biti slično organizovane kao internet prezentacije, ali nude aktivnije mogućnosti, jer nemaju ograničenja koja po pitanju optimizovanosti trpe internet prezentacije (web stranice). Na CD (DVD) prezentaciju lako se može smjestiti kompletan pregled bitnih informacija o firmi, sa vrlo kvalitetnim slikama visoke rezolucije, uz recimo bazu podataka punu detaljnih informacija o proizvodima.

CD (DVD) prezentacije su interaktivne i aktivne, ne ostavljaju gledaoca ravnodušnim i prije svega imaju veliku upotrebnu vrijednost. Jer ukoliko imate veliki broj proizvoda sami možete da procjenite cijenu štampanog kataloga sa minimalnim informacijama pojedinačnom proizvodu.