Na naše veliko zadovoljstvo želimo da Vam predstavimo našu firmu MUTAPRINT. Osnovano je u decembru 2002. godine sa sjedištem u Zenici. Na početku svog postojanja i rada nosilo je ime MutaSoft, pa onda Mut@NET da bi u januaru 2015. godine promjenila svoj naziv u MUTAPRINT koji se i danas koristi. Promjena imena je došla sama po sebi pošto smo u početku svoga rada radili isključivo samo pipremu da bi vremenom stekli uslove da tu svoju pipremu možemo i odštampati pa je i promjena naziva bila sljedom tih promjena.

Od samog početka, MUTAPRINT najviše pažnje poklanja brzoj, tačnoj i profesionalnoj usluzi, stručnoj pomoći, iskusnim savjetima i efikasnoj realizaciji projekata koji se nađu pred nama. U mogućnosti smo da upotpunimo Vaš stil, učinimo Vas prepoznatljivim, a samim tim i Vaše poslovanje unaprijedimo.

MUTAPRINT se bavi grafičkim design-om, web design-om, hosting, domene, multimedija, fotografija, štampa kao i održavane OS i mreža, izradom 2D i 3D loga, amblema, izradom: akreditacija, podsjetnica, vizit kartica, postera, kataloga, biltena, reklama, prospekata, logotipa, flayer-a, memoranduma, brošura, priručnika, kalendara, oglasa, pozivnica, zahvalnica, diploma, svih vrsta čestitki, design naslovnica, oglasna kampanja, servisiranje računara,održavanje računara i mreža, multimedija, fotografija, instalacija softwera…

Također se  bavimo i instalacijom PHP foruma kao i edukacijom korisnika računara i aplikacija. Sve cijene su transparentne i u dogovoru s klijentom. Svake godine MUTAPRINT sve više se razvija, a samim tim i naš asortiman usluga s ciljem svih potreba savremenog klijenta.